Affärsjuridik

A1 Advokater – en fristående advokatbyrå.

Advokater med fokus på rådgivning åt näringslivet.

Vår samlade branscherfarenhet är mycket omfattande och spänner över områden såsom energi, entreprenad- och infrastrukturprojekt, kärnkraft, retail och tillverkning, IT/telecom, media & underhållning, transport och verkstad.

Våra advokater tillhandahåller juridisk och affärsmässig rådgivning i ett brett spektrum av nationella och internationella kommersiella frågor och biträder löpande såväl svenska som internationella bolag. Flera av våra advokater har tidigare arbetat som bolagsjurister i stora internationella bolag. Vi hanterar regelmässigt bland annat:

Vi biträder även svenska och utländska bolag i bolagsrättsliga ärenden, såsom etableringar, kapitalanskaffningar och bolagsstämmofrågor.

Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten och den av oss som är ansvarig för uppdraget deltar också aktivt i arbetet.

A1 Advokater har den erfarenhet, kompetens och integritet som behövs – vi gör skillnad.

Kommersiella tvister. Läs mer >