Bertil Brinck

Advokat och delägare

Bertils inriktning är svensk och internationell affärsjuridik. Anläggningsjuridik, bolagsfrågor, företagsförvärv samt skiljeprocesser och skiljemannauppdrag. Bertil är för närvarande anlitad som expert inom området köp av lös egendom i Avtalsmallar (PACTA), Karnov Group och är också av Stockholms Handelskammare, SCC Medlingsinstitut, certifierad medlare. Verksam vid advokatbyrå sedan 1982. Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1985 och återinträde 1995.

Yrkeserfarenhet

2012 - A1 Advokater
2010 - 2012 Partner, Eversheds Södermark Advokatbyrå
1995 - 2009 Partner, Advokatfirman Södermark
1985 - 1994 Bolagsjurist, Asea Brown Boveri AB
1982 - 1985 Biträdande Jurist, Advokatfirman Södermark
1980 - 1982 Hovrättsfiskal, Svea Hovrätt
1978 - 1980 Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, Stockholm

Utbildning

1977 Jur.kand., Uppsala Universitet

Språk

Svenska
Engelska