Katarina Lindh

Biträdande jurist

Katarina Lindh har som särskild inriktning kommersiella domstols- och skiljeprocesser. Hon verkar som ombud för såväl svenska som utländska klienter verksamma inom en rad olika områden.

Yrkeserfarenhet

2018 - A1 Advokater
2017 - 2018 Åklagare Södertörns åklagarkammare
2015 - 2017 Tingsnotarie Attunda tingsrätt
2014 - 2015 Advokatfirman DLA Piper

Utbildning

2014 Juristexamen., Uppsala Universitet
2012 Economics I, Chinese University of Hong Kong

Språk

Svenska
Engelska