Madeleine Varnäs

Advokat

Madeleine Varnäs har som särskild inriktning kommersiella domstols- och skiljeprocesser. Hon verkar som ombud för såväl svenska som utländska klienter verksamma inom en rad olika områden.

Yrkeserfarenhet

2016 - A1 Advokater
2016 Magnusson Advokatbyrå Stockholm
2014 - 2016 Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt

Utbildning

2014 Juristexamen., Uppsala Universitet

Språk

Svenska
Engelska
Franska