Kristoffer Ribbing

Advokat och delägare

Kristoffer har gedigen erfarenhet av kommersiella domstols- och skiljeprocesser. Han verkar som ombud och skiljeman för såväl svenska som utländska företag verksamma inom försäkring, IT/telecom, kraftförsörjning, finansiella tjänster, fastigheter, läkemedel. Kristoffer har även omfattande erfarenhet av förvaltningsprocess t.ex. inom energi- och telekombranschen. Kristoffer anlitas även som ombud i ekonomiska brottmål.

Yrkeserfarenhet

2010 - A1 Advokater
1999 - 2009 Advokatfirman Södermark
1998 - 1999 Tingsnotarie
1997 - 1998 Utrikesdepartementet

Utbildning

2016 SkiljemannSkiljemannautbildning anordnad av the Swedish Arbitration Association (SAA) och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)
1997 Jur.kand., Stockholms Universitet

Uppdrag

2019 - Ledamot i rådet vid Domstolsakademin
2019 - Ledamot i Sveriges advokatsamfunds styrelse
2010 - 2018 Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Stockholmsavdelningen för Sveriges advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska
Tyska