Kommersiella tvister

Advokater med fokus på tvister i näringslivet.

Vår samlade branscherfarenhet är mycket omfattande och spänner över områden såsom bank & finans, energi, fastigheter, försvar, försäkring, IT/telecom, läkemedel, medier & underhållning, transport, verkstad, infrastrukturprojekt.

Våra advokater biträder som ombud i domstolar och i skiljeförfaranden. Vår organisation kan hantera såväl små som mycket stora tvister. Flera av våra advokater anlitas som skiljedomare, vilket även tillför vår verksamhet särskild erfarenhet i att bedöma tvister.

Vi anlitas för att göra olika typer av utredningar och är strategiska rådgivare vid risk- och krishantering.

A1 Advokater har den erfarenhet, kompetens och integritet som behövs – vi gör skillnad.

Affärsjuridik

Advokater med fokus på rådgivning åt näringslivet.

Vår samlade branscherfarenhet är mycket omfattande och spänner över områden såsom energi, entreprenad- och infrastrukturprojekt, kärnkraft, retail och tillverkning, IT/telecom, media & underhållning, transport och verkstad.

Våra advokater tillhandahåller juridisk och affärsmässig rådgivning i ett brett spektrum av nationella och internationella kommersiella frågor och biträder löpande såväl svenska som internationella bolag. Flera av våra advokater har tidigare arbetat som bolagsjurister i stora internationella bolag. Vi hanterar regelmässigt bland annat:

Avtal rörande tillverkning, inköp och anläggningsleverans
Förvärv och överlåtelser
Joint ventures och omstruktureringar
Distributions-, agent-, och licensavtal
Vi biträder även svenska och utländska bolag i bolagsrättsliga ärenden, såsom etableringar, kapitalanskaffningar och bolagsstämmofrågor.

Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten och den av oss som är ansvarig för uppdraget deltar också aktivt i arbetet.

A1 Advokater har den erfarenhet, kompetens och integritet som behövs – vi gör skillnad.