Peter Vennerstrand

Advokat och delägare

Peter inriktar sig på bolagsrätt och företagsöverlåtelser och bistår svenska och internationella bolag med rådgivning i samband med omstruktureringar, kapitalanskaffningar, incitamentsprogram, årsstämmor, styrelse- och ledningsarbete samt andra ägarrelaterade frågor. Peter bistår även med rådgivning avseende kommersiella avtal i bred bemärkelse och biträder klienter med att granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal. Verksam vid advokatbyrå sedan 1999. Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2003.

Yrkeserfarenhet

2012 - A1 Advokater
2010 - 2012 Partner, Eversheds Södermark Advokatbyrå
2007 - 2009 Delägare, Advokatfirman Södermark
1999 - 2006 Biträdande jurist och advokat, Advokatfirman Södermark
1997 - 1999 Tingsmeritering Södra Roslags tingsrätt, Stockholm

Utbildning

1997 Jur.kand., Lunds Universitet

Språk

Svenska
Engelska