Thomas Tendorf

Advokat och delägare

Thomas har gedigen erfarenhet av kvalificerad konfliktlösning i affärslivet som ombud för svenska och utländska klienter samt som skiljeman. Thomas branscherfarenhet spänner över ett brett fält såsom kraftförsörjning, verkstad, försvar, infrastrukturprojekt, hälso- och sjukvård, läkemedel, finansiella tjänster, underhållning, IT, teleoperatörer, transport och fastigheter.

Yrkeserfarenhet

2010 - A1 Advokater
2007 - 2009 Advokaterna Wersén & Partners
2005 - 2006 MAQS Law Firm
1998 - 2004 Egen verksamhet
1989 - 1997 Advokatfirman Södermark
1988 Bolagsjurist, Hägglund & Söner
1987 Advokatfirman Södermark
1983 - 1986 Tingsnotarie

Utbildning

1985 LL.M, London School of Economics and Political Science
1982 Jur.kand., Uppsala Universitet

Språk

Svenska
Engelska