Torgny Wetterberg

Advokat och delägare

Torgny har sedan mitten på 1990-talet specialiserat sig på tvistehantering. Han har med stor framgång för sina klienter hanterat mängder av kommersiella tvister inom mycket varierande problemområden. Flera tvister har tillhört de vid tiden största i Sverige och ett stort antal ärenden har varit utsatta för den speciella problematik som massmediers intresse för med sig. Torgny har förmåga att utifrån en omfattande informationsmängd välja den väg som krävs för att nå framgång. Han har också specialkompetens vad gäller vissa typer av brottmål med civilrättslig karaktär samt olika former av utredningar inom företag – t.ex. rörande misstänkta fel begångna av styrelse eller anställda. Torgny har därtill mångårig erfarenhet som skiljeman.

Yrkeserfarenhet

2010 - A1 Advokater
1988 - 2009 Advokatfirman Södermark
1985 - 1988 Tingsnotarie

Utbildning

1985 Jur.kand., Lunds Universitet

Uppdrag

Ordförande i ett mycket stort antal av Sveriges advokatsamfunds remissgrupper rörande främst ny process- och näringsrättslig lagstiftning.
2010 - Kursledare för 2010 – Delkurs 1 i Sveriges advokatsamfunds advokatexamen
2010 - Ledamot i Sveriges advokatsamfunds utbildningsnämnd
2009 - 2010 Justitiedepartementets expert JU 2008:11
2002 - 2009 Ledamot i Sveriges advokatsamfunds styrelse
2002 - 2005 Utbildningsansvarig för Delkurs 2 i Sveriges advokatsamfunds advokatexamen

Språk

Svenska
Engelska